Aktivitetet e Forumit Kulturor

E shtune, 15 dhjetor 2012STRATEGJIA KOMBËTARE E KULTURËSSi rezultat i takimeve me Ministrinë e Kulturës, FK organizoi në fund të muajit gusht një punëtori të emëruar “STRATEGJIA KOMBËTARE E KULTURËS”.më shumë
E enjte, 15 nëntor 2012PUNËTORIA PËR IDENTIFIKIMIN E NEVOJAVE TË ANËARËVE TË FORUMIT KULTURORPunëtoria prodhoi raportin me rezultatet e punëtorisë si dhe matriksin me identifikimin e objektivave dhe veprimeve që duhen të ndërmerren sa i përket ndërtimit të kapaciteteve të anëtarëve të rrjetit.më shumë
E martë, 30 tetor 2012FORUMI KULTUROR - PRISHTINËMe datën 30 tetor 2012, Rrjet i organizatave të pavarura të kulturës të Kosovës- Forumi Kulturor i Kosovës organizoi debatin “Forumin Kulturor Prishtinë” si një platformë dialogu që të diskutohen vizionet, sfidat, potencialet dhe perspektivat e zhvillimit të jetës kulturore në komunën e Prishtinës.më shumë
E enjte, 25 tetor 2012FORUMI KULTUROR - MITROVICËNjë debat kulturor lokal u organizua në Mitrovicë në gusht 2012, ku në bashkëpunim me organizatën anëtare në Mitrovicë 7 Arte, Forumi Kulturor organizoi një dialog mes organizatave, operatorëve kulturorë dhe autoriteteve komunalë.më shumë
E premte, 05 tetor 2012FORUMI KULTUROR - PRIZRENRrjeti i Organizatave Kulturore të Prizrenit (RrOK) është rrjet joformal i organizatave të kulturës në komunën e Prizrenit. Misioni i këtij Rrjeti është arritja e një ekonomie të zhvilluar lokale në Prizren përmes pasurimit dhe strukturimit të ofertës turistike bazuar në rritjen e cilësisë dhe vëllimit të aktiviteteve kulturore.më shumë
Artikuj: 53
Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: