ORGANIZATAT E PAVARURA TË KULTURËS NË MALISHEVË

E martë, 27 janar 2015

Në Komunën e Malishevës u mbajt takimi i përbashkët në mes të Forumit Kulturor dhe Organizatave të Pavarura Kulturore të Malishevës. Në takim u diskutua për nivelin e zhvillimit të kulturës në vend, bashkëpunimin ndërmjet organizatave kulturore dhe Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, si dhe u diskutua për mundesinë e rjetëzimit lokal të këtyre organizatave kulturore dhe përfshirjen e tyre në punën e Forumit Kulturor.

Përfaqësuesit e organizatave të pavarura të Kulturës shprehën gadishmëri për të bashkëpunuar duke marur si model rrjetet e organizatave kulturore të komunave tjera të Kosovës, në mënyrë që nëpërmjet këtij rjetëzimi lokal njërzëri të kenë më shumë ndikim dhe qëndrueshmëri në zhvillimin kulturor të Malishevës. 

Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: