SISTEMI FUNKSIONAL I QEVERISJES FINANCIARE – TRAJNIM NË VEND PËR ORGANIZATAT ANËTARE TË FORUMIT KULTUROR

E shtune, 23 mars 2013

Bazuar në rezultatet e punëtorisë për identifikimin e nevojave të anëtarëve FK i ofron shërbime trajnuese  në vend anëtarëve – duke i ofruar përkrahje organizatave në zyret e tyre, si një mënyrë më efikase për të forcuar  organizatat anëtare përmes ndërtimit të një sistemi më funksional të qeverisjes financiare

Bazuar në mbetjet buxhetore numri maksimal i organizatave përfituese është 10. Ky shërbim do t’i ofrohet 10 organizatave të interesuara të cilat të parat lajmërohen për përfitimin e këtij shërbimi trajnues.

Organizatat anëtare të interesuara për përfitim nga ky shërbim trajnues detajet mund t’i gjejnë këtu. 

Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: