Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: